‘In de duisternis is de hoop’ • naar Lukas 23:44

Gemengde techniek - Musou black • 50x30 cm

Wat zullen de inwoners van Jeruzalem verbaasd geweest zijn dat het plotseling donker werd…